soul care



Mijn naam is Esther Brunssen

Ik heb een passie voor het werk als een geestelijke begeleider die uit mijn eigen zoektocht naar echtheid in mijn relatie met God voortkomt. Vele jaren heb ik al mensen op hun levenspad mogen begeleiden. Door moeilijkheden in mijn eigen leven ben ik dichterbij mensen komen te staan in hun pijn en verdriet. Voor mij is het dan belangrijk om luisterd aanwezig te zijn en ruimte te creeren zodat eigen gedachten en gevoelens waargenomen kunnen worden en we God daar kunnen ontmoeten.



Ik kom uit Nederland maar heb 20 jaar in het buitenland gewoond (Duitsland en Verenigde Staaten). In 2012 heb ik in Ann Arbor, Michigan mijn training tot geestelijke begeleiding voltooit. Omdat ik van anderen mensen die uit andere tradities of culturen komen heb mogen leren, heeft mijn geloof in God vele veranderingen doorgemaakt. Door elke dag bewust te zijn van Gods aanwezigheid in mijn leven en het met anderen te delen ervaar ik een dieptegang in mijn leven.




Het is niet belangrijk waar je je op je levenspad bevind maar het is wel belangrijk dat er iemand is die met je meegaat. Voor mij betekend dat om samen met jou te mogen wandelen op jouw levenspad. Het gaat om jou en om je ervaringen met God in je dagelijks leven.

Als geestelijk begeleider ben ik aangesloten bij Gaandeweg, beroepsvereniging van geestelijk begeleiders in Nederland en België: www.gaandeweg.org/

TALEN: Nederlands, Engels en Duits